Prevalence Of Hepatitis C Virus Antibadies İn Different Patient Groups

B. DURUPINAR, A. SANİÇ, M. GÜNAYDIN, M. PİİRİNÇCİLER
1.266 181

Abstract


The hepatitis C Virus (HCV) is now known to be the chief cause of transfusion-associated non-A non-B hepatitis (NANBH). The prevalence of HCV infection was as-sessed by means of Abbott enzyme-linked immunosorbent assay for serum anti-HCV antibodies. 2222 serum samples were selected from different patient groups, accor¬ding to their risk of blood-borne viral infections. Anti-HCV antibodies were detected in 25 of 83 (30.12%) risk group (Haemodialysis patients and polytransfused patients with haemophilia, thalassemia, patients of cardiac surgery). Among healtyh subjects, wit¬hout risk factors for hepatitis, the overall prevalance of Anti-HCV was (0.14%).


Hepatit C virusu (HCV), transfüzyon ile ilişkili non-A, non-B hepatiti (NANBH)'nin başlıca nedenidir. HCV infeksiyon prevalansı Abbott'un anti-HCV antikorları için enzy-me-linked immunosorbent assay (ELISA) test kiti kullanılarak saptanmıştır. 2222 serum örneği, kan yoluyla viral infeksiyon bulaşma riski olan değişik hasta gruplarından toplanmıştır. Anti-HCV antikorları 83 risk grubunun (hemodiyaliz hastası, he¬mofili, thalassemi gibi politransfüze hastalar ve kalp cerrahisi hastaları) 25 (%30.12)'inde saptanmıştır. Hepatit risk faktörü bulunmayan sağlıklı bireylerde anti-HCV prevalansı ise %0.14 olarak saptanmıştır.

Full Text:

251-254