Dispne Etyolojisinde Nadiren Karşılaşılan Bir Etken: TİMİK KİST

M. YILMAN, F. KOLBAKIR, H.T. KEÇELİGİL, M.K. ERK
1.132 223

Abstract


A are etiologic factor for dyspnea: thymic cyst
l/ A 55 year old woman was admitted our emergency service with dyspneic respiration. She had a complaint of dyspnea for 3 years and it was increased during the last week. On physical examination there was cyanosis around mouth and on the tongue, tachypnea with 44 respiration counts per minute, by auscultation a stridor on the tracheal area, 100 heart rate per minute. On PA thorax roentgenogram an opacity was seen in the upper mediastinum which has more location on the right side. The CT of the thorax has showed that the opacity was thymic formation. Excision of thymic cyst which had 10 cm * 12 cm * 8 cm dimentions and thymectomy was performed by operation. The patient was disc¬harged on the postoperative 5 th day without any complication.


55 yaşındaki kadın hasta solunum sıkıntısı tablosu içinde polikliniğimize getirildi. Öyküsünden, 3 yıldan beri nefes darlığı yakınması oları hastanın bu yakınmasının, son bir hafta içinde progressif olarak artış gösterdiği öğrenildi. Fizik muayenede patolojik bulgu olarak, dudaklarda ve dilde siyanoz, 44/dk solunum sayısı, dinlemekle trakea üzerinde stridor, 100/dk nabız sayısı mevcuttu. PA torax grafisinde üst mediastende ve daha çok sağa lokalize opasite gözlendi. Torax CT bu opasitenin timusa ait olduğunu des¬tekledi. Hastaya operasyon kararı alındı. 10 cm * 12 cm * 8 cm boyutlarında timik kist eksizyonu ve timektomi yapıldı. Postop 5. günde şifa üe taburcu edildi.

Full Text:

267-268