Median Alın Flebi Ve Yanak Flebi İle Burun Lateral Defektinin Onarımı

N. KARACAOĞLAN, Ü. ŞAHİN, Y. TÜRGÜVEN
1.236 482

Abstract


Repair of lateral nasal defect with median forehead flap and cheek flap
i/ A 46 years old female patient who was operated for maxillary carcinoma; had a defect in¬volving half of the nose and some of the maxilla. The defect was reconstructed using me¬dian forehead flap for nasal lining, Mustarde's cheek flap for external covering and septal osteocartilaginous graft for skeletal support.


Maksilla Karsinomu nedeniyle öpere edilmiş 46 yaşındaki hastada; burun lateral yansında ve maksillanın bir kısmını kapsayan defekt mevcuttu. Bu defekt; iç örtü olarak mediyan alın flebi, dış örtü olarak Mustarde'nin yanak flebi ve çatı olarak da septal osteokartila-jinöz greft kullanılarak rekonstrükte edildi.

Full Text:

269-272