Periferik Ve Santral Sinir Sistemi Hastalıklarında Soma Tasensariyel Uyarılmış Potansiyeller

G. TUNALI
1.176 1.526

Abstract


SEPs in disorders of the peripheral and central nervous system
8/ The main aim to record SEPs is to identify and localize a lesion involving somatosensory pathways. Criteria distinguishing abnormal from normal SEPs to nerve stimulation are absent peaks, slowed peripheral conduction velocity and prolonged central conduction time. Absolute peak latencies, amplitude and differences of latency and amplitude of SEPs to stimulation of each side are less reliable indicators of abnormality. The importance of SEPs in the diagnosis of disorders involving peripheral and central nervous system is re¬viewed in this article.


SEP'leri kaydetmenin esas amacı somatosensori yolda gelişen bir lezyonu tanımak ve lokalize etmektir. Sinir stimulasyonuna cevap olarak gelişen anormal SEP'leri normallerin¬den ayıran kriterler, dalgaların kaybı, periferik iletim hızında yavaşlama ve santral iletim zamanı uzamasıdır. Mutlak dalga latensları ve amplitüdleri ile taraflar arasındaki latans ve amplîtüd farkları ise daha az güvenilir olan anormallik göstergeleridir. Bu makalede SEP'lerin periferik ve santral sinir sistemini tutan hastalıkların tanısındaki önemi gözden geçirilmiştir.

Full Text:

299-320