Hepotorenal Sendrom

M. ESER, K. CENGİZ
1.019 133

Abstract


Hepatorenal syndrome
s/ Hepatorenal syndrome (HRS) is a progressive, functional renal failure seen in patients witli severe liver diseases as advanced cirrhosis and fulminant hepatitis. The pathogenesis of HRS is not cleariy understood, reduced effective plasma volume and intense renal corti¬cal vasoconstriction seem to have important roles. The diagnosis of HRS is confirmed by elimination of the other cautions of renal failure. The most common conditions to be con¬sidered in the differential diagnosis are prerenal azotemia and acute tubular necrosis. The prognosis of HRS is poor. The management of HRS is to identify and correct the precipita¬ting factors leading to HRS, and it is important to avoid potential hepatotoxic and nephro¬toxic drugs. The reversible cautions of liver diseases should be treated, and hypovolemia should be corrected. Dialysis may benefit patients with fluid overload and electrolyte im¬balance or awaiting liver transplantation. Ño one of the drugs were used in the treatment of HRS has benefit continuously. Liver transplantation is the only curative therapy avai-lable at present.Hepatorenal sendrom (HRS); şiddetli karaciğer sirozu ve fulminant hepatit gibi ciddi kara¬ciğer hastalıklarında ortaya çıkan ilerleyici, fonksiyonel bir böbrek yetmezliğidir. HRS'un patogenezi tam olarak anlaşılamamıştır. Azalmış effektif plazma volümü ve belirgin renal kortikal vazokonstriksiyonun önemli rol oynadığı düşünülmektedir. HRS tanısı diğer böbrek yetmezliği yapan hastalıklar ekarte edilerek konur. Ayırıcı tanıda en sık dikkat edilmesi gereken durumlar; prerenal azotemi ve akut tubuler nekrozdur. HRS'un prognozu kötüdür. Tedavide HRS'a yol açan presipite edici faktörleri tanımak ve düzeltmek, he-patotoksik ve nefrotoksik ilaçlardan kaçınmak önemlidir. Karaciğer hastalığının reverzibl nedenleri tedavi edilmeli, hipovolemi düzeltilmelidir. Diyaliz, aşın sıvı yüklenmesi veya elektrolit imbalansı olan ya da karaciğer transplantasyonu için bekleyen hastalarda yararlı olabilir. HRS tedavisinde kullanılmış olan farmakolojik ajanların hiçbiri ile sürekli yarar sağlanmamıştır. Bugün için karaciğer transplantasyonu mevcut tek küratif tedavi yöntemidir.

Full Text:

321-326