Clinical Picture And Diagnosis İn A Patient With Optic Disc Drusen: A Case Report

H. BİRİNCİ,, M. SAĞLAM, İ. ÖGE, A. KAMAN
1.393 207

Abstract


Background: Drusen are deposits of a hyaline-like calcific material within the substance of the optic nerve head. Clinically, drusens are present in nearly 0.3% of the population and are frequently bilateral and familial. In children, drusen lie deep beneath the surface of the disc tissue and cannot be identified ophthalmoscopically with ease. In this setting they may be confused with papilloedema.
Case: A 9 year old male patient complained of headache and poor vision. The Snellen visual acuity was 1.0 with correction. There was a slight elevation in the head of the optic discs and the borders were slightly blurred . Hyperdense images were found in optic nerve heads in B-scan ultrasonography (B-USG) and computerised tomography (CT). A • sector defect was detected in the right eye using static perimetry. Conclusion: This case shows that opüc disc drusen should be considered in the differential diagnosis of papilloedema especially in children. The diagnosis should be confirmed by computerised tomography and ultrasonography. Especially B-scan ultrasonography is an easy method that could be used as diagnostic tool. It is non-invasive, inexpensive and comparable with other diagnostic tools.Optik Disk Druzeni Olan Bir Hastada Klinik Görünüm ve Tanı: Bir Vaka TakdimiGiriş: Druzen, optik disk başında hyalin benzeri madde birikimleridir. Toplumun yaklaşık %0.3'ünde görülürler. Çoğunlukla bilateral ve familyaldirler. Çocuklarda özellikle optik disk'te derinde yerleşimli druzenler oftalmoskopik olarak kolay ayırt edilemezler. Bu yerleşimleri ile kolaylıkla papilödem ile karıştırılabilirler.
Olgu sunumu: 9 yaşmda erkek hasta başağnsı ve görme bulanıklığı şikayeti ile kliniğimize müracaat etti. Hipermetropisi olan hastanın görme keskinliği tashihle iki gözde de 10/10 olarak bulundu. Her iki gözde optik disk başında hafif kabarıklık ve sınırlarında siliklik vardı. B-scan ultrasonografide ve orbital tomografide optik disk başında hiperdens görünüm tespit edildi. Periferik görme alanı muayenesinde sağ gözde sektör şeklinde defekt vardı.
Sonuç: Bu vaka göstermektedir ki özellikle çocularda papilödemin ayırıcı tanısında optik disk druzeni akılda tutulmalıdır. Optik disk druzeninin teşhisi B-scan ultrasonografi ve orbital tomografi ile doğrulanmalıdır. Özellikle ultrasonografi kolay uygulanabilir, non-invaziv, ucuz ve güvenilir olmasından dolayı bu hastalarda önerilebilir.

Full Text:

178-183