Dermatolojik Tedavide Kriyoterapi Kullanımı

G. TARIM, T. CANTÜRK, N. ŞENTÜRK, A.Y. TURANLI
1.231 258

Abstract


Use of Cryotherapy in The Practice of Dermatology

Cryosurgery, a technique utilizing heat-removed from tissues by application of cold, is effective in treating a wide array of skin conditions including many benign, premalignant, and malignant skin lesions. Because it also offers partial anesthesia, numerous lesions may be treated at one sitting. This efficient, effective, and economical method is now widely used by physicians who manage skin lesionsKriyocerrahi, dokunun dondurulmasına dayanan, birçok benign, premalign ve malign deri lezyonlarınm tedavisinde etkili şekilde kullanılan bir tekniktir. Kısmen anestezi gerektirmesi, birçok lezyonun aynı anda tedavi edilebilirliği de tercih sebebidir. Etkili ve ekonomik bir metod olması ile bugün dermatologlar tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.

Full Text:

210-212