Ooforektominin Timus Morfolojisine Etkileri

C. KOPUZ, E. MALATYALIOĞLU, F. KARAGÖZ, B. ŞAHİN, A. KORKMAZ, N. ZAĞYAPAN
922 411

Abstract


INFLUENCES OF OOPHORECTOMY ON MORHOLOGY OF THYMUS
This experimental study was performed to determine the effects of oophorectomy on the morphology of the thymus. Female, 90 days old, 50 Swiss albino rats those have never given hirth were used. The rats were divided in three groups. The first group has un¬dergone unilateral oophorectomy. Bilateral oophorectomy performed to the rats in the second group. The third group was the control group. Five months after oophorectomy, their thymuses had been removed; thickness of cortex and, weight of the thymus and living rat weight were measured. Results of the two groups have been compared with the control group. Regarding the results of unilateral oophorectomy and control group, bilateral and control group, and unilateral and bilateral group, we found that the re¬sults show statistically significant differences. We observed that bilateral oophorecto¬my have caused the hypertrophy on cortex of thymus and unilateral oophorectomy have caused more cortex involution.
Bu deneysel araştırma, ooforektominin timus morfolojisi üzerindeki etkilerini saptamak amacıyla gerçekleştirildi. Araştırmada dişi, doksan günlük, hiç doğum yapmamış 50 Swiss albino rat kullanıldı. Ratlar üç gruba ayrıldı. Gruplardan birine unilateral, diğerine bilateral ooforektomi uygulandı. Bir grup, kontrol grubu olarak alındı. Ooforektomiden beş ay sonra ratlann timusları çıkartıldı. Timus korteks kalınlıkları, timus ağırlıkları ve canlı rat ağırlığı ölçüldü. Ooforektomi uygulanan iki grup, kontrol grubu ile karşılaştırıldı. Bilateral-kontrol, unilateral-kontrol ve bilateral-unilateral gruplar arasındaki faklar, istatistiksel olarak önemliydi. Sonuç olarak bilateral ooforektominin kortex hipertrofisine, unilateral ooforektominin ise daha fazla korteks involusyonuna neden olduğu görüldü

Full Text:

Untitled () 11-15