Ağrı Kontrolünde Temel Yaklaşımlar

F. GÜLDOĞUŞ, S. OFLUOĞLU
1.022 1.447

Abstract


Main Approaches in The Management of Pain
\/ Besides pharmacologic therapy, nerve blocks, physical and psychologic methods are also important tools in the management of pain especially of long duration.
We believe that evaluation of (he pain by multidiciplinary approach will render these met-hods more effective.Ağrı konlrolünde kullanılan farmokolojik tedavi yanında özellikle kronik ağrı tedavisinde sinir blokları, fizik yöntemler ve psikolojik yöntemler de önemli yer tutmaktadır. Ağrının muitidisipliner yaklaşımla değerlendirilmesinin bu kontrol yöntemlerinin daha etkin kul-lanımını sağlayacağı kanısındayız.

Full Text:

111-118