Yatak İstirahati Ve İnakivitenin Tehlikeleri

Ö. KURU, L. ALTINTOP
1.245 483

Abstract


Hazards of Bedrest and Inactivity
%/ Modern medicine and professional experience teach us the benefits of exercise and the hazards of inactivity. Yet the myth persists that "bed rest is good for you" when ill or con-valescing. Abundant scientific evidence in the past 50 years has demonstrated the specific damage done to each of the body's organ systems by inactivity. Both aging and inactivity lead to strikingly similar kinds of detoriation. In this article we review the physiologic and metabolic changes of aging and inactivity along with strategies to help prevent the iatro-genic complications of bed rest.


Modern tıp ve mesleki tecrübe egzersizin yararlı, inaktivitenin ise zararlı etkileri konusun¬da hekimlere oldukça yol gösterici olmuştur. Ancak hastalık ve nekahat dönemlerinde yatak istirahatinin yararlı olduğu görüşü herkese hakimdir. Son 50 yılda inaktivitenin vücut sistemlerine verdiği zararlar ezici bilimsel delillerle ortaya konulmuştur. Bu makale¬de yaşlanma ve inaktivite sonucu oluşan fizyolojik ve metabolik değişiklikler gözden geçirilmiş ve yatak istirahatinin iatrojenik komplikasyonlanndan nasıl korunmamız gerek¬tiği incelenmiştir.

Full Text:

01-05