Bahar Ve Güz Kurbağalarında Hemisferik Asimetri Yoktur

O. GENÇ, M. AYYILDIZ, A. ALTINBAŞ, G. DİNÇÇAĞ, C. MARANGOZ
1.079 246

Abstract


Bu çalışma bahar ve güz kurbağalarında serebral dominantlığı araştırmak amacıyla yapıldı.
Bahar ve güz aylarında toplanan kurbağalara intraventriküler yoldan perfüzyon yapıldı. Perfüzyona önce % 0.6'lık serum fizyolojik ile başlandı ve % 10'luk formaldehit ile devam edildi. Beyinler kafatasından çıkarıldıktan sonra sağ ve sol hemisferleri binoküler mikros¬kop altında ayrılarak ağırlık ölçümleri yapıldı.
Elde edilen sonuçlara göre mevsimlere bağlı olarak hem dişi hem de erkek kurbağalarda (Rana ridibunda) ağırlık bakımından beyin hemisferleri arasında dominanttık olmadığı tesbit edildi (p>0.05). Fonksiyonel asimetrinin izahında ağırlığın önemli bir rol oynamadığı kanaatine varıldı.

Full Text:

15-18