Romatoid Artritte Atlanto-Aksial Eklemin Tomografik Tetkiki

F. CANTÜRK, T. YALIN, İ.Ü. BAŞOĞLU, H. KORKMAZ
1.176 195

Abstract


Computerized Tomography of The Atlanto-Axial Region in Rheumatoid Arthritis
t/ Cervical region, especially occipito-atlanto axial involvement is common in rheumatoid arthritis (RA) and this involvement may cause sudden death and serious neurological complications.
In this study involvement types and incidance of this region in RA were estimated. 50 pa-tients were included in the study. The patients were evaluated by neurological examina-tions, plain radiographics and computerized tomography (CT). In conclusion, the majority of CT in diagnosis of this entity emphesized.
Key Words: Rheumatoid arthritis, AUanto-axial region, Computerized tomograpy.Romatoid artritte (RA) servikal bölge, özellikle de oksiputo-atlanto aksiyal bölge tutulumu¬na oldukça sık rastlanır ve bu tutulum komplikasyonlara neden olabilir. Yapılan çalışmada RA'de bu bölgenin tutulum sıklığı ve tiplerinin araştırılması plan¬lanmıştır. 50 hasta çalışma kapsamına alınmış,hastalar nörolojik muayene, direkt radyo¬lojik tetkikler ve bilgisayarlı tomografi (BT) bulguları ile değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda bilgisayarlı tomografinin bu bölge tutulumunun değerlendirilmesin¬deki önemi vurgulanmıştır

Full Text:

31-37