Migren Patogenezi

T. ÖZBENLİ
1.045 915

Abstract


In this paper, opinions about pathogenesis of migraine has been reviewed. The importan¬ce of the trigeminovascular reflex in the occurrence of migraine headache has been emp-hasized.


Bu yazıda migren patogenezi ile ilgili görüşler gözden geçirilmiştir. Migren baş ağnsının oluşumunda trigeminovasküler refleksin önemi üzerinde durulmuştur.

Full Text:

59-66