Dijital Subtraction Angiography: Can It Be A Useful Method İn Cerebral Ischemia?

T. ÖZBENLİ, O. ÇİZMELİ, M. YURDAKUL
1.146 226

Abstract


In this paper the diagnostic value of DSA (Digital Subtraction Angiography) in the eva¬luation of obstructive cerebral vascular diseases has been searched. DSA has been applied to 20 patients with cerebral infarct. In 12 patients sufficient vascular demonstra¬tion and additional information which would be able to effect the choice of medical thera¬py were obtained
Bu yazıda, DSA'nin (Dijital Subtraksiyon Anjiyografi) tıkayıcı serebrovasküler hastalıklardaki diyagnostik değeri incelenmiştir. Serebral infarktlı 20 hastaya DSA incelemesi yapılmıştır. 12 hastada tanıyı aydınlatan yeterli vasküler demonstrasyon ve medikal teda¬viye yön verebilen ek bilgi sağlanmıştır.

Full Text:

67-71