Çocuklarda Pürülan Menejit

Ş. KÜÇÜKÖDÜK, N. GÜRSES, H. ÇAKAR
1.260 224

Abstract


SUMMARY


Two hundered and forty one cases age 0-16 with the diagnosis of purulent meningitis seen at the department of pediatrics Ondokuzmayis University school of medicine were studied retrospectively.
The patients with purulent meningitis were divided into three groups according to their ages i.e. 0-1 month, 1 -12 month, > 12 month old. In these groups clinical and laboratory findings were evaluated. In 14.9 % of the cases pathogen microorganism was indentified. The mean duriton of symptoms were 4.9 days. Bronchopneumonia and sepsis were the most frequently associated illnesses, 24 and 8 percent respectively.
The mortality rate was 58.8 %, 28.2 % and 13 % in groups I, II and III respecticely. The overall mortality rate in all age groups was 17.1 %.

Özet

Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalında Ocak 1979 ve Ağustos 1986 tarihleri arasında pürülan menenjit tanısı alan 0-16 yaş arasındaki 241 vaka, klinik ve laboratuvar yönleri ile geriye dönüşümlü olarak araştırıldı.
Pürülan menenjitli olgular; 0-1 ay, 1 ay-1 yaş ve 1 yaşın üzerinde olmak üzere 3 grup altında incelendi. Bu gruplardaki klinik ve laboratuvar bulgu¬ları gözden geçirildi. BOS kültürlerinde % 14.9 oranında etken üretilmiş¬tir. Hastaların semptomlarının başlaması ile hastaneye baş vuruları ara¬sında geçen süre ortalama 4.9 gün idi. Olgularımızda menenjite % 24 oranında bronkopnomoni, % 8 oranında sepsis eşlik etmiştir.
Ölüm oranları birinci grupta % 58.8, ikinci grupta % 28.2, üçüncü grupta % 13 bulunmuştur. Pürülan menenjitli olguların % 82.9'ı şifa ile sonuçla¬nırken % 17.1'i eksitus olmuştur.

Full Text:

17-30