Çocukluk Çağı Hidatik Kistleri

R. RIZALAR, M. GÜNAYDIN, N. GÜRSES, E. ARITÜRK, F. BERNAY, N. GÜRSES
977 254

Abstract


From 1978 to 1993 28 cases of Hydatid cyst were treated at Pediatrics and Pediatric Sur¬gery departments of Ondokuz Mayıs University, Faculty of Medicine. We evaluate these cases retrospectively whom 17 of them were male (%60.7) and 11 were female (%39.3). The youngest case was at six and the oldest one was at 16 years old age. The cysts were located mostly in the liver and the second most frequency site for the cysts was the lung. CT scan (%100) and ultrasonography (%94.7) were the most sensitive methods among la-boratory and radiological diagnostic methods. The sensitivities of the Casoni and indirect hemagglutination tests were found to be 71% and 83.3%, respectively. All cases were trea-ted surgically but mebendazol treatment was admitted to 12 cases on the preoperative pe-riod and continued on the postoperative period. Inspite of mebendazol treatment two cysts relapsed in this group. The morbidity rate was found to be higher for the surgical procedure of marsupialization, which was used during the first seven years of the study. At the last eight years usually partial cystectomy+capitonage and/or omentoplasty proce¬dure was used and the morbidity rate was decreased. There is no mortality.
1978-1993 yıllan arasında fakültemiz Çocuk Hastalıkları ve Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalları'nda takip ve tedavi edilen 28 kist hidatik olgusu retrospektlf olarak değerlendirildi. 17'si (%60.7) erkek, 11'i (%39.3) kız olan olguların en küçüğü altı, en büyüğü 16 yaşındaydı. Kistler en sık karaciğer, ikinci sıklıkta akciğerlerde lokalizeydi. Laboratuvar ve radyolojik tanı metodlan arasında bilgisayarlı tomografi (%100) ve ultrasonografi (%94.7) en sensitif melodlar olarak bulundu. Serolojik testlerden Casoni deri testi %71, indirekt hemagglütinasyon testi %83.3 pozitif sonuç verdi. Vakaların tümü cerrahi olarak tedavi edildi. Vakalardan 12'sine preoperatif mebendazol tedavisi uygulandı ve bu vakalardan iki tanesinde postoperatuar nüks saptandı. Çalışmanın ilk yansında kullanılan marsupializa-syon yönteminde morbidité yüksek bulunurken ikinci yanda uygulamaya başlanılan parsiyel kistektomi+kapitonaj ve/veya omentoplasti yönteminde morbiditenin çok azaldığı görüldü. Tüm vakalarda mortalité sıfır olarak bulundu.

Full Text:

197-204