Bir “Masquerading” Dal Bloğu Olgusu

O. YEŞİLDAĞ, A. OTO, Ş. UĞURLU, E. ORAM
1.222 278

Abstract


A CASE WITH MASQUERADING BUNDLE BRANCH BLOCK
t/ The electrodiographic features of so-called masquerading bundle branch block in a female patient, 46-year-old is presented in this paper. The phenomenon is essentially a right bundle branch block with left anterior hemiblock, with further modifications of the intial and terminal QRS vectors, so that the standard leads resemble left bundle branch block. Additionally coronary angiography and electrophysiologic study for His electrocardiograp¬hy were performed to clear the causes of this interesting block.Bu yazıda 46 yaşında bir bayan hastada elektrokardiyografık olarak "masquerading" dal bloğu takdim edilmiş ve sebepleri incelenmiştir. Masquerading dal bloğu, aslında sağ dal bloğu ve sol anterior hemiblok kombinasyonudur, lnisiyal ve terminal QRS vektörlerindeki değişikliğe bağlı olarak standart veya sol prekordiyal derivasyonlarda sol dal bloğuna ben¬zer görünüm ortaya çıkmaktadır. Hastamızda koroner angiografi ve elektrofizyolojik çalışma yapılmıştır.

Full Text:

229-231