Çocuklukta Metastatik Karsinod Tümör

R. RIZALAR, A. SARAÇ, B. KANDEMİR, F. BERNAY, N. GÜRSES
1.117 168

Abstract


METASTATIC CARSINOID TUMOR IN CHILDHOOD
*/ Metastasis of carcinoid tumors in childhood are very rare. A boy 11 years old operated with preoperative diagnosis of acute appendicitis. At the operation carcinoid tumor arising from the appendix and widespread metastases to the regional lymph nodes and liver were found. On the postoperative period, chemoterapy was started and after 6 mounts of follow up the patient was clinically well. This case is discussed in the light of the literature re¬view.
Çocukluk çağı karsinoid tümör metastazları oldukça nadirdir. Akut apandisit ön tanısı ile öpere edilen 11 yaşındaki bir olgumuzda rejional lenf nodlarına ve karaciğere yaygın me-tastazlar yapmış apendiksten menşei alan karsinoid tümör olgusu saptadık. Postoperatif dönemde kemoterapi başlanan ve allı aylık dönemde klinik olarak belirgin iyileşme gözlediğimiz olgu literatür eşliğinde irdelendi.

Full Text:

233-237