3004 Olguya Uyguladığımız Bölgesel Anestezi Yöntemlerinin Retrospektif Değerlendirilmesi

B. DEMİRCAN, A. TÜR, Z. ESENER, E. ÜSTÜN, S. OFLUOĞLU
1.393 193

Abstract


In this study, regional anaesthesia procedures administered to 3004 patients were evalua¬ted retrospectively in respect to their date, age, sex, surgery, kind of operation, ASA clasi-fication and complication properties. It was found that, spinal anaesthesia (%53.1), epidu¬ral anaesthesia (%35.2) and regional intravenous anaesthesia (RIVA) (%5.2) were the most frequently used regional anaesthesia techniques..
Bu çalışmada, 3004 olguya uygulanan bölgesel anestezi yöntemleri, tarih, yaş, cins, cer¬rahi bölüm, olguların operasyona kabul şekli, ASA sınıflandırması, komplikasyonlar gibi özellikler dikkate alınarak retrospektif olarak değerlendirildi. Bölgesel Anestezi teknikleri içinde en çok spinal anestezi (%53.1), epidural anestezi (%35.2) ve bölgesel intravenöz anestezi (RİVA) (%5.2)'nın uygulanmış olduğu saptandı.

Full Text:

261-267