Çocuklarda Trakeobronşial Yabancı Cisim Aspirasyonu

R. RIZALAR, S. SOMUNCU, F. BERNAY, E. ARITÜRK, N. GÜRSES
1.329 314

Abstract


TRACHEOBRONCHIAL FOREIGN BODIES ASPIRATION IN CHILDREN
%/ From January 1992 to March 1994, 58 cases were observed and treated because of trac-heobronchial foreign bodies aspiration. These cases were evaluated retrospectively with the review of the literature. The yougest one was at 7 months old ant the oldest one was at 16 years old. All of the foreign bodies were removed with rigit bronchoscope except two which removed by open thoracotomy. In our cases the most of the foreign bodies were the needles which use to close the head wraps by the muslim women (38%). These findings were found very interesting and not correlated with the literature.
Kliniğimizde Ocak 1992-Mart 1994 tarihleri arasında trakeobronşial yabancı cisim aspirasyonu nedeniyle takip ve tedavi edilen 58 olgu literatür eşliğinde retrospektif olarak değerlendirildi. En küçüğü 7 aylık ve en büyüğü 16 yaşında olan olgularımızdan ikisinde yabancı cisim torakotomi ile çıkartılırken, diğerlerinin tümü rijit bronkoskop ile çıkartıldı. Olgularımızda yabancı cisim aspirasyonunun en sık 12-16 yaş grubunda olması (%34.5) ve en sık aspire edilen yabancı cismin teseddür iğnesi oluşu (%38) dikkat çekicidir ve bu özellikleri ile literatürle uyum göstermemektedir.

Full Text:

269-275