Direkt Laringoskopide Kullanılan Fentanil Ve Alfentanilinin Kan Basıncı, Nabız Sayısına Olan Etkilerinin Karşılaştırılması

B. SARIHASAN, F. GÜLDOĞUŞ, S. OFLUOĞLU, Z. ESENER
1.161 164

Abstract


COMPARING OF THE EFFECTS OF FENTANYL AND ALFENTANİL ON BLOOD PRESSURE AND HEART RATE DURING DIRECT LARYNGOSCOPY
\/ In this study, we aimed to control intubation and direct laryngoscopy complications such as elevated blood pressure and heart rate and to prevent the development of cough and laryngospasm fallowing extubation. Fourty ASA physical status I—II patients were divided into two groups: 20 patients received 2 |ig/kg fentanyl, while the other 20 patients recei¬ved 5 fJg/kg alfentanil. For each patient, sistolic blood pressure and heart rate was recor¬ded for the preoperative period, after injecting fentanyl or alfentanil, foolowing the induc¬tion and intubation, as well as on the first minute of the direct laryngoscopy and every five minutes thereafter. After the extubation, patients were also observed for possible complications like cough and laryngospazm.
Bu çalışmada, enlübasyorı ve direkt laringoskopi sırasında oluşabilecek kan basıncı ve nabız sayısındaki yükselmeleri kontrol altına almayı, ekstübasyondan sonra gelişebilecek öksürük, laringospazm gibi komplikasyonlan önlemeyi amaçladık. ASA I ve II grubu 40 hastanın 20'sine indüksiyondan 10 dk. önce 2 |ig/kg fentanil, diğer 20'sine 5 |ig/kg alfentanil verildi. Hastalar preoperatif, fentanil veya alfentanilden sonra, indüksiyondan sonra, entübasyondan sonra, direkt laringostopinin 1. dk'sında ve her 5 dk.'da bir sistolik kan basıncı, nabız sayısı ve ekstübasyondan sonra oluşabilecek öksürük, laringospazm gibi komplikasyonlar yönünden takip edildiler. Sonuç olarak fentanilin sempatik yanıtı baskıladığı ve alfentanilin bu konuda yetersiz kaldığı düşünüldü.

Full Text:

281-286