Gebelik Toksemisinde Gelişen Bilateral Eksudatif Retina Dekolmanı

H. BİRİNCİ, E. ACAR, İ. ÖGE
962 488

Abstract


Bilateral Exudative Retinal Detachment in Toxemia of Pregnancy
Exudative retinal detachment is a rare entity in toxemia of pregnancy. In this study, we reported two cases with bilateral exudative retinal detachment and both had preeclampsia. The patients also have hypertension in pregnancy. In postoperative period exudative retinal detachment including macula was detected in both eyes of all patients with toxemia who had sectio. Vision decreased to the level counting fingers. Signs of toxemia regressed rapidly following sectio. The retinal detachment regressed in parallel to toxemia and visual acuity increased to in the first patient: right eye:0.5, left eye 0.4, in the second patient: right eye: 0.7, left eye:0.5 on the tenth and twelve day postoperative respectively. However, the permanent irregular retinal pigmentation developed in both patients in late period. Bilateral exudative retinal detachment rarely develop in toxemia of pregnancy and vision generally increases spontaneously with the regression of toxemia, without having left any serious damage in vision.


Gebelik toksemilerinde eksudatif retina dekolmanı nadir olarak oluşabilmektedir. Bu yazıda preeklampsi olan iki hastada gelişen bilateral eksudatif retina dekolmanı bildirilmiştir. Her iki hastada da gebelikte hipertansiyon hikayesi vardı. Toksemi nedeni ile sezaryen yapılan hastalarda postoperatif dönemde her iki gözde de makulayı içine alacak şekilde eksudatif retinal dekolman gelişti. Görme 1-2 metreden parmak sayma (MPS) seviyelerine indi. Gebeliğin sonlandırılmasını takiben toksemi bulguları hızla geriledi. Buna paralel olarak dekolmanda da hızla rezolüsyon görüldü. Postoperatif 10. günde görme keskinliği 1. hastada: sağ göz:0.5, sol göz: 0.4, 2.hastada postoperatif 12. günde: sağ göz: 0.7, sol göz:0.5 seviyelerine yükseldi. Bununla birlikte geç dönemde iki hastada da retinada kalıcı pigment düzensizliği oluştu.
Gebelik toksemilerinde nadiren eksudatif retina dekolmanı gelişebilmekte ve genellikle toksemi bulgularının düzelmesi ile görmede ciddi bir bozukluk bırakmadan spontan düzelmektedir.

Full Text:

112-117