Çölyak Hastalığı

A.G. KALAYCI
1.229 133

Abstract


Celiac Disease
Celiac disease is one of the common causes of malabsorption during infancy and childhood. The lesions of the small intestinal mucosa are secondary to a permanent intolerance to gluten. The symptoms are not related to the degree of mucosal pathology but to the extent of the mucosal lesion. During the last decade significant changes have occurred in our concepts of celiac disease. Extraintestinal manifestations of celiac disease have been increasingly recognized, and the strict association with diseases recognized as autoimmune disorders is well established. There is evidence that a strict gluten-free diet is protective against the complications of celiac disease; hence it is important that even the subclinical forms be diagnosed early. Small bowel biopsy remains the gold standard for diagnosis of celiac disease; however antibody tests are useful adjunct in deciding whom to biopsy and for screening groups at risk before initiating a lifelong gluten-free diet.Çölyak hastalığı infansi ve çocukluk döneminde görülen malabsorbsiyonun en sık nedenidir. İnce barsak mukozasında meydana gelen hasar glütene duyarlılık sonucu oluşmaktadır. Semptomlar mukozal hasarın derecesi ile ilişkili olmamasına rağmen hasarın yaygınlığı ile ilişkilidir. Son on yıl içinde çölyak hastalığı ile ilgili bilgilerimizde önemli değişiklikler olmuştur. Çölyak hastalığının fazlaca ekstraintestinal bulgusu tanımlanmış ^-Tf* hastal1-^1" —tninimvin bozu—uklarİ3 lli°klsl ffnsteriİTni.c.iir. Çrlııtensiz rli-yetin çölyak hastalığında komplikasyonları önlediği yönünde veriler vardır. Bu veriler ışığında hastaların subklinik formlarının tanımlanması önemlidir. İnce barsak biyopsisi hastalığın tanısında en önemli testtir. Bununla beraber biyopsiye karar verilecek hastalarda ve risk gruplarının taranmasında yaşam boyu glutensiz diyet başlamadan önce antikor testlerinin yapılması son derece yardımcıdır.

Full Text:

129-137