Akut Miyokard İnfarktüsünün Nadir Bir Sebebi: Aort Kapak Endokarditi

H. BAHADIR,, M. ŞAHİN, M. ELÇİK, A. KÖŞÜŞ, Ö. YILMAZ, O. YEŞİLDAĞ, O. SAĞKAN
1.173 299

Abstract


Acute myocardial infarction (AMI) is a rare complication of infective endocarditis. We report on a 48-years old man with acute non Q-vave myocardial infarction due to bacterial aortic valve endocarditis. The patient was admitted with high fever (up to 39 degree C), hypotension (90/60 mmHg) and tachycardia (110 per minute) in our clinic. Multiple blood cultures demonstrated alfa-heamolytic streptococcus. Transthoracic echocardiography disclosed mobil vegetation at die aortic valve. Therapy was begun with penicilline G, 24 million unit per day and gentamycin,160 mg per day. Eleven day later, he suddenly developed chest pain. Electrocardiography was consistent with acute non Q wave myocardial infarction with ST segment depression in anterolateral leads. Biochemical evaluation supported this diagnosis. Two-days later, the patients died of ventricular arrythmia. This is die first reported case of AMI caused by infective endocarditis in our clinic.Akut miyokard irıfarktüsü (AMİ) infektif endokarditin nadir bir komplikasyonudur. Bu yazıda aort kapak endokarditine bağlı akut non Q dalgalı miyokard infarktüsü olan 48 yaşında bir hastamızı sunuyoruz. Hasta yüksek ateş (39 °C), hipotansiyon (90/60 mmHg) ve taşikardi (110/dak) ile kliniğe yatınldı. Kan kültürlerinde alfa-hemolitik streptokok üretildi. Transtorasik ekokardiografide aort kapağında hareketli vegetasyon görüldü. Pensilin G 24 milyon O/gün ve gentamisin 160 mg/gün ile tedaviye başlandı. Onbir gün sonra hastada ani göğüs ağrısı gelişti. EKG'de anterolateral derivasyonlarda belirgin ST depresyonu ile seyreden akut non Q miyokard infarktüsü saptandı. Biyokimyasal göstergeler bu tanıyı destekledi. İki gün sonra hasta ventriküler aritmi ile kaybedildi. Bu, kliniğimizde infektif endokardite bağlı AMİ saptanan ilk vakadır.

Full Text:

308-311