Asetil Salisilik Asitin Flep Beslenmesi Üzerine Etkileri

A.H. SAĞLAM, A. TEKAT, E. GÜNEY, T. ŞEŞEN, Y. TANYERİ, R. ÜNAL
1.191 155

Abstract


THE EFFECTS OF ACETYL SALICYLIC ACID ON THE FLAP NUTRITION
The influence of acetyl salisylic acid on the nutrition of flap was investigated in the 50 rats which divided in two groups. We planned the flap dimension 1x4 cm. in first group and 2x7 cm. in second group. We gave acetyl salicylic acid 10 mg. per oral to the rats. We elevated the flaps on the rats and than sutured the original place immediately. Post operatif 7. day; we noted the necrotic area on the flaps and medium length of flap and the re¬sults compared with the literature.Çalışmamızdaki iki gruba ayrılan toplam 50 ratda asetil salisilik asitin flep beslenmesi üzerine etkileri araştırılmıştır. 1. gruptaki ratlarda flep boyutları 1x4 cm. 2. gruptaki ratlarda ise 2x7 cm. olarak planlandı. Bütün radarda flep kaldırıldıktan hemen sonra orijinal yatağına 4/0 ipek kullanılarak ve 0.5 cm. aralıklı konulan sütürlerle yeniden yerleştiril¬miştir. Deney grubu radara operasyon öncesinde asetil salisilik asid 30 mg/kg olarak uy¬gulandı. Postoperatif 7. günde fleplerdeki nekroz alanları ve ortalama uzunluk değerleri kaydedilerek sonuçlar istatistiksel olarak karşılaştınlmıştır.

Full Text:

17-22