Çocuk Çağı İshalleri İle İlgili Bir Anket Sonuçları ve Ağızdan Sıvı Tedavisi

M.A. YEŞİLİPEK, Y. ÖZAKTAŞ,
1.183 224

Abstract


The results of a general enquiry for childhood diarrhoea and oral rehydration therapy.
550 diarrhoeal cases treated with oral rehydration fluids at the Gastroenteritis Treatment Center, Children and Maternal Healthcare Hospital in Samsun, were analyzed with questionnories. Literature findings on this topic were reviewed. It was concluded that ORT can be used more widely and families may be educated regarding ORT.


özet ' ,
Samsun Doğum ve Çocuk Hastanesi İshal Tedavi Merkezi'nde ağızdan sıvı tedavisi (AST), uygulanan 550 hasta üzerinde ishalli hastalıklar ile ilgili faktörleri araştırmak amacıyla uygulanan anket sonuçlan ve ağızdan sıvı tedavisi ve tuz preparatori konusundaki gelişmeler literatür bilgileri ile değerlendirilerek AST'nin yaygınlaştırılmasının yanısıra ailelerin ishal konusunda eğitilmelerinin yararlı olacağı sonucuna varıldı.

Full Text:

287-297