A Case Of Cardiac Echinoccosis

M.K. ERK, H.T. KEÇELİGİL, F. KOLBAKIR, B. KANDEMİR, M. YILMAN
1.400 171

Abstract


37-year old man with chest pain and electrocardiographic inferior ischemic changes was admitted to the hopsital. Cardiac echinococcosis was diagnosed and be was operated under cardiopulmonary bypass. After enucleation of cyst, the thin myocardium over the cyst was removed and cavity was closed like a ventricular aneurysm. On histopathological examination of excised myocardium an echinococcal scolex was seen in between myofibril bands. The patient has been going during the past one year of follow-up.


37 yaşında bir erkek hasta, göğüs ağrısı ve elektrokardiyografisinde (EKG) inferior işite¬ni iye ilişkin değişiklikler ile hastaneye başvurdu. Kardiyak kist hidatik tanısı konulan hasta kardiyopulmoner bypass kullanılarak ameliyat edildi. Kistin çıkarılmasının ardından, kist üzerindeki incelmiş myokard rezeke edildi ve kavite bir ventrikül anevrizmasında olduğu şekilde kapatıldı. Eksize edilen myokardın histopatolojik incelemesinde myofibril bandları arasında bir ekinokok skoleksi görüldü. Hasta, halen ameliyattan bir yıl sonra, iyi durumda yaşamını sürdürmektedir.

Full Text:

67-71