Çocuklarda Septorinoplasti

M. ÖNERCİ, T. YILMAZ
1.032 493

Abstract


Nasal and endonasal deformities in children are disorders frequently seen by otolaryngolo-gists.The approach to and treatment of these disorders are still controversial. In this ar¬ticle we tried to enlighten this subject under the review of the literature.


Çocuklarda nazal ve endonazal deformite KBB hekiminin sık karşılaştığı bir durumdur. Tedavisi hala tartışmalıdır. Bu yazıda, literatür bilgilerini derleyerek çocuk nazal ve endo¬nazal deformitelerinin tedavi ve takibine ışık tutmaya çalıştık.

Full Text:

87-94