Çocuklarda Cytomegalovirus (CMV) IgM Antikorlarının Elisa İle Araştırılması

A.T. CENGİZ, M. KIYAN, İ. DOLAPÇI, D. AYSEV, M. TİBET
1.292 4.001

Abstract


The investigation of Cytomegalovirus (CMV) IgM antibodies in the children by ELISA.
t/ In this study 170 girls and 192 boys total 362 children serum investigated for CMV IgM antibody by ELISA 38 cases (: 10.5) were found as CMV IgM positive. For girls, CMV IgM seropositivity was found as 25/170 (% 14.7) and for boys that ratio were found as 13/192 (% 6.7). In this study we investigated CMV IgM seropositivity and the ratio was found as 15/146 (% 11.6) between age of 6 to 10. We can say that in the childhood CMV infections were found as considerebly high and serologic diagnosis can be achieved by measuring IgM antibody.


Bu çalışmada 170 kız ve 192 erkek olmak üzere 362 çocuk serumunda ELISA ile CMV IgM antikorları aranmıştır. Bu olgulardan 38'inde (% 10.5) CMV IgM seropozitifliği sap¬tanmıştır. CMV IgM seropozitifliği kız çocuklarında 25/170 (% 14.7) ve erkek çocuk¬larında 13/192 (% 6.7) oranlarını vermiştir. CMV IgM seropozitifliğinin yaşla ilgisi incelen¬miş ve 6-10 yaş grubunda 17/146 (% 11.6) oranlarım verdiği anlaşılmıştır. Çocukluk yaş¬larında CMV infeksiyonlarının azımsanmayacak oranlarda bulunduğu ve IgM ölçümleri ile serolojik tanıya gidilebileceği anlaşılmıştır.

Full Text:

107-111