Anestetiklerin Özelliklerini Ve Nitroz-Oksit-Oksijen-Sıvı Anestezinin Kısa Bir Tarihi

A. UYANIK, A.H. ŞAHİNOĞLU
1.352 414

Abstract


Properties of Anaesthetics and a Brief History of Nitrous Oxide-Oxygen-Liquid Anaesthetic Anesthesia
%/ In this paper, the physical, chemical, physico-chemical properties of the commonly used gas and liquid anaesthetics and a brief history of nitrous oxide-oxygen-liquid anaesthe¬tic anaesthesia are reviewed.Bu makalede, günümüz anestezisinde yaygın olarak kullanılan gaz ve sıvı anestetiklerin fiziksel, kimyasal, fızikokimyasal özellikleri ve tarihçesi hakkında özet bilgi verilmiştir.

Full Text:

167-175