A Newborn With Isolated Esophageal Atresia Having A Mediastinal Bronchogeniz Cyst

S. GÖRK, E. ARITÜRK, F. BERNAY, R. RIZALAR, İ. YAVUZ, M. KOYUNCU, N. GÜRSES
1.198 139

Abstract


2-day-old newborn, weighing 1450 g diagnosed as having isolated esophageal atresia (EA) without fistula has been found to have a bronchogenic cyst in the mediastinum. We discuss the possibility of Interruption of the esophageal development by mechanical way because of the cyst.


Fistülsüz tipte izole özefagus atrezisi tanısı alan 1450 g ağırlığındaki 2 günlük yeni-doğanda mediastinal bronkojenik kist saptandı. Bu olgu sunuda kist nedeniyle özefagus gelişiminin mekanik olarak engellenme olasılığı tartışılmıştır.

Full Text:

331-332