A Case Report: Thoracoscopic Diagnosis Of Right-Sided Traumatic Diaphragmatic Rupture

A. SARAÇ, F. BERNAY, S. SOMUNCU, R. RIZALAR, E. ARITÜRK, N. GÜRSES
1.338 265

Abstract


The diagnosis of traumatic diaphragmatic rupture is relatively easy on the left side, but is frequently difficult on the right, partly because the herniated organ is usually the liver. A right-sided diaphragmatic rupture due to gun shot injury in a 13 year-old boy, diagno¬sed by thoracoscopy, is reported.
Torakoabdominal travmalı hastalarda diafragma rüptürü tanısı sol tarafta daha kolaydır. Sağ diafragmatik rüptür teşhisi, diafragma altındaki karaciğerin diğer organların toraks içine fıtıklaşmasını engellenmesi nedeniyle, zordur. Ateşli silah yaralanması ile gelen 13 yaşındaki bir erkek hastada sağ diafragma rüptürü, şüphe üzerine yapılan torakoskopi ile konulmuştur.

Full Text:

339-340