Gebelikte Tiroid Hastalıkları

C. ÜSTÜN, M. AYTEMUR, Z. MALAZGİRT, A. YANIK, Ş. ÇOKŞENİM
1.090 104

Abstract


Thyroid disorders have a predilection for young women and they are encountered with some frequency during pregnancy. Pregnancy, however, usually does not cause impressi-ve thyromegaly, and thus any goiter or nodule recognized during pregnancy should be approached as if pathologic. Grave's disease and hypothroidism can complicate pregnan-cy. Antenatal recognition and appropriate management of this disorders that especially affect the fetus (such as fetal hypothyroidism) is essential in order to prevent fetal and neonatal morbidity and mortality.


Tiroid hastalıkları genç yaşta görülme eğilimi gösterirler ve belli sıklıktada gebelikte rast-lanırlar. Gebelik normalde çok belirgin tiroidomegali yapmadığı için gebelik sırasında görülen guatr ve nodüllere normal dışı olgu olarak yaklaşılmalıdır. Grave's hastalığı ve hi-potiroidizm gebeliği komplike edebilir. Felüsü etkileyebilecek (Fetal hipotiroidizm gibi) bu hastalıkların antenatal tanı ve tedavileri fetal ve neonatal morbidité ve mortaliteyi düşürecektir.

Full Text:

351-356