Psöriyasisli Hastalarda Aleksitimik Özellikler

A.R. ŞAHİN, T. CANTÜRK, A. C.ARIK, Ü. ÖZGENÇ
1.272 145

Abstract


In this study, alexithymia in patients with psoriasis was examined. Frequencies of alexit-hymia among patienls and helathy subjects were 62.2 percent and 41.7 percent respecti¬vely. The difference between these frequencies was not statistically significant. But the To¬ronto Alexithymia Scale scores were higher in the psoriasis group than those in the control group. Thus, alexithymic properties of the patient wiih psoriasis were found to be more frequent than those of healthy subjects
Bu çalışmada, psöriyasisli hastalarda aleksitimi araştırıldı. Aleksitimi sıklığı psöriyasisli hastalarda %62.2, sağlıklı bireylerden oluşan kontrol grubunda %41.7 bulundu. Aleksiti¬mi sildiği yönünden iki grup arasında anlamlı farklılık yoktu. Ancak, Toronto Aleksitimi ölçeği puanlan yönünden iki grup arasında önemli farklılık vardı ve psöriyasis grubunda aleksitimik özellikler daha fazlaydı.

Full Text:

07-11