A Gaint Calculus Within A Congenital Urethral Diverticulum Presenting With İmpotence

Ş. SARIKAYA, M. ULUBAY, M. YETER, S. YILDIZ
1.237 269

Abstract


We report a 28-year-old man with a giant calculus in his urethral diverticulum whose main complaint was impotence. Interestingly, he described improvement in his erectile function after the removal of the diverticulum and calculus.


Asıl yakınması impotans olan ve üretral divertikülü içinde dev taş saptanan 28 yaşında bir erkek olgu sunuldu. Divertikül ve taşın çıkarılmasından sonra erektil fonksiyonunda düzelme tanımlaması ilginç bulundu.

Full Text:

159-161