Cerebellar Haemorrhage: Clinical CT Findings And Outcome

T. ÖZBENLİ, N. ÇELEBİSOY, M. ÇELEBİSOY, M.K. ONAR, M. GÜNDOĞDU, G. TUNALI
1.061 190

Abstract


We studied 13 patients with cerebellar haemorrhage diagnosed by computed tomography (CT). Hypertension was accepted to be the etiological factor in 7 patients (53.5%). The most common presentation findings were vertigo, nausea, vomiting and headache. In 6 patients haemorrhage was located to left cerebellar hemisphere in 5 to right cerebellar he¬misphere and in 2 to vermis. 3 patients were lost while a patient with a large vermian he¬matoma improved without any sequel. It is decided that the prognosis mostly depends on the level of consciousness from the beginning rather then the localization and the diame¬ter of the hematoma.SEREBELLAR HEMORAJİ: Klinik, BT Bulguları ve Prognoz
Bu çalışmada Bilgisayarlı Tomografi (BT) ile tanı konulan 13 serebellar hemoraji (SH)'li hasta sunulmaktadır. Yedi olguda (%53.8) etyolojik faktörün hipertansiyon olduğu düşü¬nülmüştür. En sık görülen başlangıç bulguları vertigo, bulantı, kusma ve baş ağrısıdır. Altı hastada sol serebellar hemisfer, beş hastada sağ serebellar hemisfer ve iki hastada da vermian hemoraji saptanmıştır. SH'li hastaların üçü kaybedilmiştir. İlginç olarak, vermian büyük bir hematomu bulunan hasta sekelsiz iyileşmiştir. Hastalann klinik gidişi değer¬lendirildiğinde, başlangıçtaki bilinç durumunun, hemoraji boyutu ve lokalizasyona göre prognoz için daha belirleyici bir parametre olabileceği sonucuna varılmıştır.

Full Text:

185-188