Diabetik Nöropatili Hastalarda N.Facialis İncelenmesi

M. ONAR, T. ŞAHİNER, T. ÖZBENLİ, M. ÇELEBİSOY
1.098 257

Abstract


Facial Nerve Investigation In Diabetic Nevropathy Patients

In this study subclinic state were investigated according to the direct and blink reflex R1 response of N.facialis in 33 patients with diabetic neuropathy and 24 normal control. In 25% of the patients N.facialis D and blink reflex R1 respons latences were found to be pro¬longed. R1/D was not determined different from the control group.


Bu çalışmada 33 diabetik nöropatili hasta ve 24 sağlıklı kişide N.facialis'in direkt (D) ve blink refleksi R1 cevabı bakılarak subklinik tutulum araştırıldı. Hasta grubunun %25'inde N.facialis D ve blink refleksi R1 cevaplan latanslan uzamış olarak bulundu. R1/D oranı ise kontrol grubundan farklı bulunmadı.

Full Text:

193-195