Comparison Between A-Mode Ultrasonography And Radiography In The Diagnosis Of Maxillary Sinus Diseases

M. KOYUNCU, Ş. YALÇIN, E. İNAN, O. ÇELİK
1.089 156

Abstract


A-mode ultrasound examination of the maxillary sinus was compared with radiological examination in 387subjects suggestive of paranasal sinus diseases to detect sensitivity, specificity and confidence of the ultrasonography in the diagnosis of the maxillary sinus diseases. Ultrasound tracings were obtained with Atmos model ultrasound and the re¬cords were interpreted by the same two authors. Waters' view radiography was performed on all patients. The patients were classified according to their age. In th adult group: ult-rasonography had an overall sensitivity of 68%, specificity of 93% and confidence of 85% in the detection of secretion; sensitivity of 95%, specificity of 92% and confidence of 93% in the detection of mucosal thickening; sensitivity of 66%, specificity of 86% and confi-dence of 84% in the detection of cystic lesion of the maxillary sinus. In the children group; ultrasonography had an overall sensitivity of 92%, specificity of 3% and confidence of 93% in the detection of secretion; sensitivity of 95%, specificity of 94% and confidence of 95% in the detection of mucosal thickening, sensitivity of 50%, specificity of 97%, con¬fidence of 95% in the detection of cystic lesion of the maxillary sinus. When compared with surgical findings, Water's view radiography and ultrasonography of the maxillary sinus, A-mode ultrasonography with a sensitivity of 94% seemed to be a reliable diagnos¬tic method in the diagnosis of maxillary sinus diseases and it also gave useful information in the follow up course of the therapy of paranasal sinus diseases.Maksiller Sinüs Hastalıklarının Tanısında A-Mod Ultrason ve Radiografîsinin
Karşılaştırılması
Para nazal sinus hastalığı şüphesi olan 387 kişide, maksiller sinüs hastalığının tanısında ultrasonografinin duyarlılık, özgünlük ve güvenilirliğini tespit etmek amacıyla maksiller sinüsün A-mod ultrason muayenesi radyolojik muayene ile kaşılaştınldı. Ultrason traseleri Atmos model ultrason ile elde edildi ve kayıtlar aynı ilci otör tarafından yorumlandı. Bütün hastalarda Waters grafisi çektirildi. Hastalar yaşlarına göre sınıflandırıldı. Erişkin grupta; ultrasonun maksiller sinüste sekresyon tespitinde %68 duyarlılık, %93 özgünlük ve %85 güvenirliği; mukozal kalınlaşma tespitinde %95 duyarlılık, %92 özgünlük ve %93 güvenirliği; kistik lezyonlann tespitinde %66 duyarlılık, %86 özgünlük ve %84 güvenirlik vardı. Çocuk grubunda; ultrasonun maksiller sinüste sekresyon tespitinde %92 duyarlılık, %93 özgünlük ve %93 güvenirliği; mukozal kalınlaşma tespitinde %50 duyarlılık, %97 özgünlük ve %95 güvenirliği vardı. Maksiller sinüsün ameliyat bulguları Waters radyogra¬fisi ve ultrasonografi ile karşılaştırıldığında, A-mod ultrasonografi %94 duyarlılık ile mak¬siller sinüs hastalıklarının tanısında güvenilir bir tanı yöntemi olarak görünmektedir ve paranasal sinüs hastalıklannın tedavi ve takibinde yararlı bilgiler sağlamaktadır.

Full Text:

233-239