Çocukluk Yaş Grubunda Tüberküloz Tedavisi

A.G. KALAYCI
913 136

Abstract


Treatment of Tuberculosis in Children
t/ The cotinuing occurrence of tuberculosis in children in the our country is significant from both individual and public health perspectives. Although the incidence of tuberculosis in all age groups, including children, has substantially declined inrecent years, it remains an important problem. This article is intended as a practical and comprehensive review of tu¬berculosis therapy for the practicing pediatrician.




Ülkemiz çocuklarında halen tüberküloz enfeksiyonunun görülmesi hem birey hem de top¬lum açısından önemlidir. Son yıllarda tüm yaş gruplarında tüberküloz insidansı azalması¬na rağmen bir sorun olmaya devam etmektedir. Bu yazıda pediatristler için tüberküloz tedavisi ile ilgili oldukça geniş ve pratik bilgiler sunulması amaçlanmıştır.

Full Text:

341-351