Çocukluk Çağı Epilepsilerinde Magnetik Rezonans Görüntülemenin Yeri

D. AYGÜN, M. TOTAN, H.A. TAŞDEMİR
1.266 257

Abstract


The Role of MR Imaging in Childhood Epileplsies

In this study, the role of magnetic resonance imaging (MRI) in 38 cases with epilepsy in patients beween land 16 years was investigated. Focal lesions were determined in 18 patients (47.3%) with electroencephalography (EEG) in which nine patients were confirmed by MRI and one patient by cranial computerized tomography (CT). Pathologic findings were determined 16 of 38 patients administered cranial MRI in whom hippocampal atrophy and cerebral hemiatrophy were the most freguent lesions shown in MRI investigations. We concluded that MRI was more sensitive than CT in the diagnosis of the epileptic focus in childhood epilepsies confirmed with EEG.Bu çalışmada yaşlan 1 ile 16 arasında değişen ve epilepsi tanısı alan 38 olguda magnetik rezonans görüntüleme (MRG) yönteminin yeri araştırıldı. Elektroensefalografi (EEG)'lerinde fokal bulgu saptanan hastaların sayısı 18 (%47.3) iken, bu hastaların MRG'lerinde fokal bulgu saptananların sayısı 9 (%23.6) ve bilgisayarlı beyin tomografisi (BBT)'inde fokal bulgu saptananların sayısı ise 3 (%16.6) idi. Kraniyal MRG yapılan 38 hastanın 16 (%42.1)’ sında patolojik bulgu saptandı. MRG'de en sık rastlanan lezyonlarm hipokampal atrofi (HA) ve serebral kortikal atrofi (SKA) olduğu tesbit edildi. Çocukluk çağı epilepsilerinde EEG ile tesbit edilen epileptik fokusun MRG (%46.9) ile gösterilmesinin BBTsinden (%21.9) daha duyarlı olduğu sonucuna varıldı.

Full Text:

92-99