Deri Flep Yaşayabilirliği Üzerine Nitrodem Ve Parenteral Pentoksifilin’in Etkisinin Karşılaştırılması

N. KARACAOĞLAN, H. AKBAŞ
1.280 190

Abstract


Comparation of Effects of Pentoxfylline and Nitroderm on Skin Flap Viability

Flap necrosis is still a significant problem in flap surgery. Nitroglycerin is a direct-acting vascular smooth muscle relaxant whereas pentoxifylline is a hemorrheologic agent. In this experimental study, we attempted to compared the effect of topical nitroglycerin and parenteral pentoxifylline on skin flap survival in rats.
Necrotic flap area was calculated to be 789±216 mm square, in the control group, 580+161 mm square in pentoxfylline treated group, and 493+160 mm square in the nitroglycerin treated group. Living flap length was measured as 6.26±0.72 cm in control group, 7.0+0.57 cm in the pentoxfylline treated group, and 7.3+0.70 cm in the nitroglycerin treated group.
It has been found that topical nitroglycerin and parenteral pentoxifylline is effective on skin flap survival in the rats.Flep nekrozu cerrahide hala önemli bir problemdir. Nitrogliserin direk düz adele gevşeticisidir, buna karşın pentoksifilin hemoreolojik bir ajandır.
Bu çalışmada ratlardaki flep yaşayabilirliği üzerine topikal nitrogliserin ve parenteral pentoksifilinin etkileri karşılaştırılmıştır. Nekrotik flep alanı kontrol grubunda 789+216, pentoksifilinle tedavi edilen grupta 580+161, ve nitrogliserinle tedavi edilen grupta 493±160 milimetre kare bulunmuştur. Canlı flep uzunluğu kontrol grubunda 6.26±0.72 cm, pentoksifilinle tedavi edilen grupta 7.0±0.57 cm, ve nitrogliserinle tedavi edilen grup¬ta ise 7.3±0.70 cm ölçülmüştür.
Topikal nitrogliserinin ve parenteral pentoksifilinin ratlarda flep yaşayabilirliği üzerine et-kili olduğu sonucuna varılmıştır.

Full Text:

16-20