Erişkin Enürezis Nokturnada İmipramin Ve Dezmopresin (Ddavp) İle Uzun Süreli Tedavi Sonuçlarının Karşılaştırılması

R. AŞÇI, Ş. SARIKAYA, R. BÜYÜKALPELLİ, A.F. YILMAZ, S. YILDIZ
1.171 240

Abstract


The Comparison of Imipramine and Desmopressin (DDAVP) Long-Term Therapy Results in Adult Enuresis Nocturna

The long-term therapy results of Imipramine and Desmopressin were compared in 35 adult patients with monosymptomatic enuresis nocturna. Randomly selected 17 patients were treated with 1 mg/kg oral Imipramine and 18 with 20 pg intranasal Desmopressin nightly for three months. Dose titration was done for Desmopressin monthly. Complete improvoment rates in the Desmopressin group were 55%, 61% and 72% after the first, the second and the third months respectively, whereas in the Imipramine group these were found 23%, 40% and 47 %, respectively. The difference between the improvement rates of two groups were not statistically significant (p>0.05). Three months after the end of therapy, complete improvement rates were 30% and 28% for Desmopressin and Imipramine respectively. Relaps rates were 61% in the Desmopressin group and 30% in the Imipramine group (p<0.05). No serious side effects were observed in both groups. No difference have found beetwen the efficacies of Imipramine and Desmopressin in long-term therapy of adult enuresis nocturna.Monosemptomatik enürezis nokturnalı erişkin 35 olgunun imipramin ve dezmopressin ile uzun süreli tedavi sonuçlan karşılaş tırıldı. Rastgele seçilen 17 olguya imipramin 1 mg/kg dozda oral ve 18 olguya dezmopressin 20 pg dozda intranazal yoldan üç ay süre ile gece verildi. Dezmopressin için aylık doz ayarlamalan yapıdı. Dezmopressin grubunda 1. ay sonunda %55, 2. ay sonunda %61 ve 3. ay sonunda % 72 oranında tam iyileşme görülürken, imipramin grubunda bu oranlar sırasıyla %23, %40 ve %47 olarak tespit edildi. İki grubun iyileşme oranlan arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0.05). Tedavi kesildikten 3 ay sonra tam iyileşme oranlan dezmopressin için %30 ve imipramin için %28 bulundu. Rölaps oranlan ise dezmopressin için %61 ve imipramin için %30 idi (p<0.05). İlaçlara bağlı ciddi yan etki saptanmadı. Rölaps oranı dezmopressin grubunda yüksek olmasına rağmen erişkin enürezis nokturnanın uzun süreli tedavisinde iki ilaç arasında fark bulunamadı.

Full Text:

44-49