Annelerin Ateş Hakkındaki Bilgi Ve Davranışları

A.T. SÜNTER, C. DÜNDAR, R. AĞAÇ, S. UYSAL, N. GÜRSES
1.284 229

Abstract


Knowledge and Behaviors of Mothers About Fever

Fever, as being a first sign of many diseases, is an important problem in childhood for its results. In this study we aimed to determine the level of maternal knowledge about fever and their behaviorial features when their children were in fever. We gave a questionnaire including 18 questions to 151 of the mothers of children who applied to the clinic of child health and diseases from 1 to 30 of June 1996 in our hospital.
The average age of mothers was 29.85±0.49, the educational state of 72 (47.7%) of mothers was primary school and 109 (72.3%) of them were housewives. Only 23 (15.2%) of mothers could define fever truly. Ninety-one (60.2%) of mothers had a thermometer at their home but 81 (53.6%) of them were using the thermometer only. Seventy-two (47.7%) of mothers were measuring the body temperature by putting the thermometer to armpit. Although a temperature of 38 degrees C was considered as fever by 53 (35.1 %) of mothers, 18 (11.9%) of mothers considered a temperature of 37 degrees C as fever. One hundred (66.2%) of mothers were taking the child's clothes off and compressing with a wet cloth and 93 (61.6%) of them were consulting with a physician firstly. One hundred and thirty (86.0%) of mothers reported that they had an any kind of antipyretic agents at their home. Under the light of these findings, educating mothers about fever and training them to gain correct behaviorial features should be usefull for child health
Birçok hastalığın ilk bulgusu olan ateş, yol açtığı sonuçlar nedeniyle özellikle çocukluk döneminde önemli bir sorundur. Çalışmamız bu sorunla genellikle ilk yüz yüze gelen kişi olan annelerin, çocukları ateşlendiğinde gösterdikleri tutum ve davranışlarının be¬lirlenmesi amacıyla planlanmıştır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıktan polikliniğine herhangi bir nedenle başvuran çocukların an¬nelerine 18 soruluk anket uygulanmıştır. Ankete katılan annelerin yaş ortalaması 29.85±0.49 olup, 72 (% 47.7)'si ilkokul mezunu, 109 (%72.3)*u ev hanımı idi. Annelerden ateşin tanımını yazmaları istendiğinde 23 (%15.2)'ü doğru, 29 (%19.2)'u yanlış cevap vermiş, 99 (%65.6)'u da cevapsız bırakmıştır.Çocuğun ateşinin yükseldiğini nasıl anladıkları sorusuna 78 (%51.75) anne "Derece ile ölçerek" cevabını vermiştir. Evinde de¬rece bulunduran 91 (%60.2) annenin, 81 (%53.6)'i çocuk her ateşlendiğinde derece ile ölçtüklerini belirtirken, çocukta ateşin nasıl ölçüldüğü sorusuna annelerin 72 (%47.7)'si "Derece koltuk altına konarak" cevabını vermiştir. Annelerin 53 (%35.1)'ü 38°C'nin üzerini yüksek ateş olarak belirtirken, 18 (%11.9)'i 37°C'nin üzerinin yüksek ateş olduğunu belirtmiştir. Çocuk ateşlendiğinde "İlk olarak ne yaparsınız?" sorusuna an¬nelerin 100 (%66.2)'ü "Giyeceklerini çıkartır, ıslak bezle soğuk uygulama yaparım", "İlk olarak kime danışırsınız?" sorusuna 97(64.2)'ü "Bir hekime danışırım" cevabını vermiştir. 130 (%86.0) anne evinde her zaman ateş düşürücü ilaç bulundurduğunu belirtmiştir. Bu bulgular ışığında; annelere, ateşin doğru tanımı ve ateş hakkında temel teorik eğitim ve¬rilmesinin ve bu amaçla sağlık kuruluşlarında hizmet içi eğitim yoluyla doğru bilgi ve davranışın annelere aktarılmasının çocuk sağlığına olumlu etkide bulunacağı düşünülmektedir.

Full Text:

106-111