An Unusual Penetrating Faciocranial Injury Causet By A Knife: A Case Report

A.Ş. ORBAY, O.A. UYSAL, Ö. İYİGÜN, D. ERKAN, F. GÜLDOĞUŞ
1.020 237

Abstract


Penetrating head and neck trauma in children causes uncommon and potentially life threating injuries. Penetrating trauma to the head in children is a challenging problem for both the initial evaluating physicians and the surgeons.
We reported a patient who had fallen from a tree during cutting vegetables and sustained a penetrating faciocranial injury caused by his knife.
Clinical examination showed a knife which had entered his face in the right preauricular, pre temporomandibular joint below zigomatic arc. His left bulbus oculi was exoftalmic and a complet ptosis was present. He was fully conscious. There was complet left visual loss. The other neurologic, ophtalmic and systemic physical evaluations were normal. The Glasgow Coma scale was 14.
X-Rays showed that the knife entered the right side of the face in the maxillary sinus below the right orbit and crossed the midline at the sfenoid sinus.It passed through the left optic nerve and stopped anterior of the inferior temporal lobe. The knife did not leave the skull. The circle of Willis, the carotids, brain and the brain stem were intact and there was no sign of bleeding in the brain tissue. Left optic nerve was divided and bul¬bus oculi was exoftalmic. The regular shape of the knife was shown in the cranium. In the operating room, under general anaesthesia via oral tracheal intubation, the knife was extracted by tapping the clamp seized the knife with a surgical hammer via the entry wound. The patient was extubated and monitored in intensive care unit under se¬dation in 24 hours.
Bıçak ile Olağandışı Bir Delici Yüz-Baş Yaralanması Olgu Bildirimi

Çocuklarda delici baş ve boyun yaralanmaları nedenleri nadirdir ve ekseriya hayatı tehdit eden yaralanmalardır. Çocuklarda delici kafa travması hem ilk müdahelede bulunan he-kimler, hemde cerrahlar için cesaret gerektiren bir sorundur.
Biz bu yazıda, ağaçtan meyve keserken düşen ve kendi bıçağı ile delici baş-yüz ya-ralanması geçiren bir hasta sunmaktayız.
Minik muayene sonucunda, bıçağın hastanın yüzüne; sağ kulak önü, zigomatik arkın altından çene ekleminin önünden girdiği saptandı. Sol göz küresi exoftalmikti ve tam göz kapağı düşüklüğü mevcuttu. Bilinci tam açıktı. Sol tarafta tam görme kaybı vardı. Diğer nörolojik, oftalmik ve sistemik fizik muayene bulguları normaldi. Glasgow koma değerlendirmesi 14'dü.
Röntgenogramlara göre, bıçak, yüzün sağ tarafına, sağ orbitanın altından maksiller sinüs içerisine girmekte ve sfenoid sinüsden orta hattı geçmektedir. Bıçak, optik sinirden geçerek, alt temporal lobun ön kısmında durmuştur. Kafatasını terketmemektedir. Wil¬lis dolaşımı, karotisler, beyin ve beyin sapı sağlamdır ve beyin dokusu içerisinde kanama belirtisi yoktur. Sol optik sinir kesilmiş ve göz küresi exoftalmiktir. Bıçağın düzgün yapısı, kranium içerisinde görülmektedir.
Bıçak, ameliyathanede oral-trakeal yoldan verilen genel anestezi altında, klemplenerek ve cerrahi çekiç ile klembe vurularak, giriş yerinden dışarıya çıkartıldı. Hasta ekstübe edildi ve sedasyon altında yoğun bakım servisinde 24 saat takip edildi

Full Text:

129-136