Ciltaltı Yerleşimli Hidatik Kist Olgusu

A.O. KATRANCI, M. GÜNAYDIN, S. SOMUNCU, E. ARITÜRK, N. GÜRSES
1.413 106

Abstract


Hydatic Cyst in Subcutaneous Tissue

Hydatic cyst can involve mostly in the liver and lung, and rarely in other organs. However, subcutaneous tissue involvement is very rare. Three-year-old girl admitted with the complaint of a swelling on the inferolateral margin of the left scapula. Radiological studies showed a hydatid cyst located on the thoracal wall; on the inferolateral margin of the left scapula along with bilateral lung cysts. Primarly, subcutaneous hydatid cyst is excised completely with it's fibrous capsule and then partial cystectomy and capitonage is performed for one cyst in the left lung through a left posterolateral thoracotomy. She is on follow up with a plan of intervention to the cysts of the right lung. This case of the subcutaneous hydatid cyst was discussed according to the literature


Hidatik kist en sık karaciğer ve akciğeri, nadir olarak da diğer organları tutabilir. Bununla beraber, ciltaltı dokusunun tutulumu ise oldukça nadirdir. Üç yaşındaki kız hasta sol skapula lateral alt kenarında şişlik şikayeti ile başvurdu. Radyolojik çalışmalar; toraks duvarında, sol skapula lateral alt kenarında, ciltaltı dokuya yerleşmiş hidatik kistle bir¬likte bilateral akciğer hidatik kistleri gösterdi. Öncelikle cilt altındaki hidatik kist fibröz kapsülüyle birlikte tamamen çıkarıldı ve sol torakotomi ile sol akciğerdeki bir adet hidatik kiste parsiyel kistektomi ve kapitonaj uyguladı. Halen hasta sağ akciğerdeki kistler ne¬deniyle takip edilmekte ve operasyonu planlanmaktadır. Bu ciltaltı hidatik kist olgusu li¬teratür ışığında tartışıldı.

Full Text:

217-221