El Ve Önkol Travmatik Segmental Kemik Defektlerinde Otojen Kemik Greftleme

T.N. KARAİSMAİLOĞLU, Y. TOMAK, N. DABAK
1.149 354

Abstract


Autogen Bone Grafting for Segmental Bone Defects of the Forearm and the Hand

Three patients that has open fractures and segmental bone defects were treated with autogen bone grafts. Bone defects were 2, 4, 9 cm.. Two of the three cases were in the second metacarp, one was in the radius. Bone grafting were performed 1-3 months after the initial trauma. Bone union was seen at 2-4 months without infection or nonunion. At present, segmental bone defects are treated by vascularised bone grafts. However, nonvascularised bone grafts can also be used succesfully for the treatment of segmental bone defects.Açık kırığı ve segmental kemik defekti olan 3 hasta otojen kemik grefti ile tedavi edildi. Hastaların kemik defektleri 2, 4, 9 cm. boyutlarında idi.Defektlerin ikisi, ikinci metakarpta, biri radiusta idi. Kemik greftleme işlemi travmadan 1-3 ay sonra, yumuşak doku iyileşmesinin ardından yapıldı. Kemiklerde kaynama 2-4 ay arasında görüldü. Enfeksiyon veya kaynamama görülmedi. Günümüzde segmental kemik defektlerinin tedavisinde sık kullanılmaya başlanan vaskülarize kemik greflerinin yanında, nonvaskülarize kemik gref¬leri ile de başarılı sonuçlar alınabilmektedir.

Full Text:

246-252