İdiopathic Bronchiolitis Obliterans Organising : Pneumonia: The First Case That Was Diagnosed İn Our Hospital

S. FINDIK, M.L. ERKAN, L. YILDIZ, D. UĞURLU, M. ÇAKIR, F.A. DORU, B. KANDEMİR
917 131

Abstract


We report the case of a woman who presented with progressive dyspnea, nonproductive cough and constitutional symptoms including weight loss, anorexia and malaise for six months. Physical examination revealed end-inspiratory crackles over both lungs. Chest-x-ray (CXR) and thorax computerised tomography (CT) revealed bilateral multiple alveolar opacities with air bronchograms. With transbronchoscopic lung biopsy, bronchiolitis obliterans organising pneumonia (BOOP) was the pathologic diagnosis. We could not find any underlying condition, that can cause BOOP, so classified as idiopathic. The patient rapidly responded to, both clinically and radiologically, steroid treatment within one month. This is the first case of idiopathic BOOP that was diagnosed in our hospital, and was considered worth reporting.


İdiopatik Bronşiolitis Obliterans Organize Pnömonl: Hastanemizde Tanı Konan İlk Vaka

Altı ay önce başlayan ve giderek artan dispne, kuru öksürük ve halsizlik, kilo kaybı, iştahsızlık gibi konstitüsyonel yakınmalar ile başvuran 68 yaşında bir kadın hastayı sunuyoruz. Fizik muayenede her iki akciğerde inspiryum sonu ince raileri mevcuttu. Akciğer grafisinde ve toraks bilgisayarlı tomografisinde (BT) her iki akciğerde yaygm multipl alveoler opasiteler ve hava bronkogramları mevcuttu. Transbronkoskopik akciğer biopsisinin patolojik inceleme sonucu bronşiolitis obliterans organize pnömoni (BOOP) ile uyumlu geldi. Ayrıntılı değerlendirmede BOOP' a neden olabilecek altta yatan bir hadise olmadığından idiopatik olarak kabul edildi. Steroid tedavisine başlandı ve ilk ay içinde hastada belirgin klinik ve radyolojik düzelme gözlendi. Hastanemizde tanı konan ilk idiopatik BOOP vakası olması bakımından yayınlanmaya değer olduğunu düşündük.

Full Text:

148-152