Acinobacter Baumannii’ye Bağlı Bir Menenjit Olgusu

M. SÜNBÜL, C. EROĞLU, Z. AKÇAM, H. LEBLEBİCİOĞLU
1.303 248

Abstract


A Case of Meningitis Associated with Acinetobacter Baumannii

Acinetobacter baumanni, which is known among one of the etiologic agents causing nosocomial respiratory system infections has been rarely reported as a cause of meningitis. A forty-three year old man was hospitalized after a blunt head trauma. On administration, it was noticed that he had epidural hematoma. In the postoperative fourth day, seeing the clinical picture was going worse, a lumbar puncture was performed. The culture cerebrospinal fluid yielded Acinetobacter baumannii. The patient was treated successfully with imipenem/cilastatin in a duration of thirty days. The presented case here, Acinetobacter baumanni meningitis, is a rare clinical entity that can be encountered nosocomially.Nozokomiyal solunum sistemi infeksiyonlarına neden olan etkenler arasında bilinen Aci-netobacter baumannii'nin, nadiren menenjite neden olduğu bildirilmiştir. Kırk üç yaşmda erkek hasta kunt kafa travması sonucu gelişen epidural hematom ne¬deniyle öpere edilmiş olup, postoperaüf 4. gün yüksek ateş ve genel durumun kötüleşmesi üzerine menenjit ön tanısı' ile kliniğimize sevk edilmiştir. Beyin omurilik sıvısı (BOS) kültüründe . Acinetobacter baumanni izole edildi. Hasta 30 gün süreyle imipenem/silastatin ile başarılı bir şedide tedavi edildi. Acinetobacter baumannii menenjiti nadir görülen bir nozokomiyal menenjit olduğu için olgu sunuldu.

Full Text:

284-286