Erişkin Tip Polikistik Böbrek Hastalığında Seminal Vezikül Kistleri

M. DANACI, T. AKPOLAT, M. BAŞTEMİR, H. AKAN, M.B. SELÇUK
1.120 464

Abstract


l Seminal Vesicle Cysts in Adult Polycystic Kidney Disease

Adult polycystic kidney disease is associated with cyst formation in kidney, liver, pancreas, esophagus, ovary, uterus and brain. We describe the seminal vesicle cysts in a patient with adult polycystic kidney disease on transabdominal and transrectal ultrasonography in this report and discuss the literature about this association.Erişkin tip polikistik böbrek hastalığı otozomal dominant geçişli herediter bir hastalık olup başta böbrekler olmak üzere pek çok organda kistlerle karekterizedir. Bu hastalığın bir komponenti olarak seminal vezikül kistleri çok nadirdir ve bugüne kadar az sayıda olgu bildirilmiştir. Klinik şikayeti olmayan ve ultrasonografi incelemesi sırasında sap¬tanan böyle bir olgunun klinik ve radyolojik bulgulan sunulmuş ve literatür gözden geçirilmiştir

Full Text:

287-291