Diagnosis Of Lateral Sinus Thrombosis With Computed Tomography, Magnetic Resonance Imaging And Mr Angiography

M. KOYUNCU, T. ŞEŞEN, Y. TANYERİ, R. ÜNAL, A. TEKAT, M. ÇELEBİ, L. İNCESU
1.163 359

Abstract


Three cases of lateral sinus thrombosis with chronic mastoiditis in children are presented. The findings of contrast enhanced computed tomography, Tl weighted axial magnetic resonance imaging, magnetic resonance angiography and neck ultrasonography were consisted with the diagnosis of lateral sinus thrombosis. Complete and modified radical mastoidectomies were underwent to the patients as connection with the extent of disease. The internal jugular vein was ligated in one case. Lateral sinus thrombosis is discussed.Lateral Sinus Tromboflebitinin Kompüterize Tomografi, Mağnetik Rezonans ve MR Angiografî ile Tanısı

Lateral sinüs trombofilebiti olan kronik mastoiditli 3 çocuk sunuldu. Kontrastlı kompüterize tomografi, Tl ağırlıklı magnetik rezonans, MR anjiografi ve boyun ult¬rasonogram bulguları ile tanı doğrulandı. Hastalara; hastalığın yaygınlık derecesine göre komple ve modifiye radikal mastoidektomi yapılarak bir vakada da internal juguler ven bağlandı. Lateral sinus trombozu ayrıntıları ile tartışıldı

Full Text:

290-296